Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Okuszu

LZS Olkusz

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Okuszu

Historia

Powstanie pierwszych Ludowych Zespołów Sportowych na terenie powiatu olkuskiego wiąże się z działalnością spółdzielczości wiejskiej „Samopomoc Chłopska”.

Więcej

Statut

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe”.

Więcej

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Rady „Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoly Sportowe” i Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy

Więcej

Rada Powiatowa

Skład osobowy Rady „Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoly Sportowe” i Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy.

Więcej

Wykaz Klubów

Wykaz klubów i organizacji sportowych członków „Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe” w Olkuszu.

Więcej

Sprawozdania

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego, rachunki wyników, bilans...

Więcej