Skład Rady Powiatowej

Rada Powiatowa LZS Olkusz

Skład osobowy Rady „Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoly Sportowe” i Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie, wybranych podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów „PZ LZS” w Olkuszu dnia 25.02.2012r.

Nazwisko i Imię Funkcja Adres Telefon
Mentlewicz Janusz Przewdniczacy Rady - członek Prezydium Olkusz (32)6452174, 604086917
Kieca Henryk Z-ca Przewodniczącego ds. Organizacyjnych - członek Prezydium Podchybie 501690546, (32)6430490 – praca, (32)3894147 - dom
Kulawik Eugeniusz Z-ca Przewodniczacego ds. Sportu, Turystyki i Rekr.- członek Prezydium Jaroszowiec 607040485, (32)6429413 – praca, (32)6428747 - dom
Solecki Wiesław Sekretarz Rady - członek Prezydium Gołączewy 500869964, (32)6465586
Marczewski Stanisław Skarbnik Rady - członek Prezydium Gołączewy 693894693
Banyś Karol Członek Rady Zarzecze 509550112
Czarnul Jacek Członek Rady Zederman 783361747
Ziarnik Piotr Członek Rady Gorenice 507169587, (32)6456112
Ziarno Danek Członek Rady Osiek (32)6427141, 509167017